Aktualności

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Prowadzisz małe gospodarstwo? Skorzystaj na zmianach w przyznawaniu dotacji Restrukturyzacja małych gospodarstw

Sprawdź, czy spełniasz warunki

Posiadając gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej o wielkości ekonomicznej nie większej niż 10 000 euro, możesz ubiegać się o 60 000 zł bezzwrotnej dotacji z UE.

Jeśli nie wiesz, jaka jest wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa lub nieruchomości, sprawdź ją na stronie kalkulator-so.pl.

Od 2018 roku o dotacje możesz ubiegać się tylko podlegając nieprzerwanie od co najmniej 2 miesięcy ubezpieczeniu w KRUS-ie (jako rolnik lub małżonek rolnika, także w sytuacji, gdy zgłoszenie nastąpiło na wniosek).

Przed zmianami rolnicy musieli być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym zakresie od co najmniej 24 miesięcy. Przeszkodą w spełnieniu tego warunku było najczęściej wykonywanie pracy zawodowej (choćby przez krótki czas) lub założenie firmy w ostatnich 24 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku, a także ubezpieczenie w KRUS-ie wniosek z powodu posiadania gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż jeden hektar przeliczeniowy.

W przeciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie powinieneś także prowadzić działalności gospodarczej. Wcześniej okres ten wynosił 24 miesiące.

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o dotację na restrukturyzację małego gospodarstwa, jeśli wcześniej otrzymałeś środki finansowe z programu:

“Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020

“Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007–2013

„Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020

Oblicz punkty za wniosek.

Aby skorzystać z pomocy, musisz złożyć wniosek i uzyskać co najmniej 7 punktów. Jeśli planujesz zrezygnować z chowu i hodowli świń w związku z AFS – powinieneś osiągnąć minimum 8 punktów. Jest to znaczna zmiana w porównaniu do lat ubiegłych, w których rolnicy musieli uzbierać co najmniej 10 punktów.

Od 2018 roku punkty są przyznawane za:

  • Docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa:
  • 12 000 – 16 000 euro – 2 punkty (wcześniej był to 1 punkt)
  • 16 000 – 20 000 euro – 4 punkty (wcześniej były to 3 punkty)
  • powyżej 20 000 euro – 5 punktów
  • Rodzaj planowanej produkcji – od 1 do 2 punktów (wcześniej były to nawet 4 punkty)
  • Kompleksowość biznesplanu – od 0,25 do 2 punktów (wcześniej były to nawet 3 punkty)
  • Realizację celów przekrojowych – od 1 do 5 punktów (wcześniej dolna granica wynosiła 0,5 punktu)
  • Wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 1 punkt (wcześniej rolnicy otrzymywali 3 punkty)
  • Zmianę kierunku produkcji (wykazaną w biznesplanie) – 2 punkty (wcześniej nie było takiego kryterium)
  • Podleganie przez wnioskodawcę ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku – 2 punkty (wcześniej nie było takiego kryterium)

W porównaniu do lat ubiegłych zrezygnowano z przyznawania punktów za kwalifikacje zawodowe rolników.

Poczekaj na decyzję i złóż wniosek o wypłatę rat.

Dotację otrzymasz w dwóch transzach: pierwsza rata obejmuje 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 000 zł), a druga rata – 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 000 zł).

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy będziesz miał 9 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy. Drugą transzę otrzymasz, gdy zrealizujesz założenia biznesplanu. Pamiętaj, że na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty masz 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Z pomocy w ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” Twoje gospodarstwo może skorzystać tylko raz. Jednak w krótkim czasie możesz nabyć prawo do starania się o pomoc z innych programów. W jaki sposób? O tym w dalszej części artykułu.

Zrealizuj biznesplan.

Jednym z warunków starania się o dotację jest opracowanie biznesplanu, w którym przedstawisz, w jaki sposób zmodernizujesz gospodarstwo. Przykładowo, zmiany mogą polegać na:

* zmianie profilu produkcji,

* zwiększeniu skali produkcji,

* zwiększeniu skali produkcji przy jednoczesnej zmianie profilu produkcji.

Pamiętaj, że w wyniku zmian Twoje gospodarstwo powinno zwiększyć wartość ekonomiczną o co najmniej 20% w stosunku do wartości wyjściowej i jednocześnie osiągnąć wartość co najmniej 10 000 euro.

W praktyce modernizacja polega przede wszystkim na inwestycji w środki trwałe, na które musisz przeznaczyć nie mniej niż równowartość 80% kwoty pomocy (czyli tyle, ile otrzymasz w pierwszej transzy). Inwestycje w środki trwałe przeprowadzisz m.in. kupując nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie.

Ubiegaj się o pomoc z innych programów.

Teraz odpowiedź na pytanie, w jaki sposób możesz pozyskać kolejną pomoc finansową. W wyniku realizacji biznesplanu Twoje gospodarstwo osiągnie wartość ekonomiczną powyżej 10 000 euro. Wówczas, w następnym roku od złożenia wniosku o dotację z programu “Modernizacja małych gospodarstw” możesz starać się o dofinansowanie z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych”. Pomoc, którą wtedy otrzymasz, wyniesie nawet 140 000 zł przy zwrocie na poziomie 50 lub 60%).

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze maszyny rolniczej lub w ubieganiu się o dotację na jej zakup, skontaktuj się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer 23 672 14 96, lub przyjdź do naszego biura przy ulicy Mleczarskiej 6 w Ciechanowiei przedstaw swoją sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *