Aktualności

Program Młody rolnik

Jak otrzymać 100 000 zł dotacji z programu “Premia Młody Rolnik”?

Złóż wniosek o premię dla młodych rolników

Jeśli rodzice właśnie przepisali na Ciebie część lub całość ziemi, jesteś w dobrym momencie, aby otrzymać 100 000 zł bezzwrotnej pomocy finansowej.

Aby skorzystać z programu “Premia dla młodych rolników”, w dniu złożenia wniosku nie możesz mieć ukończonego 41. roku życia. Powinieneś także posiadać kwalifikacje rolnicze potwierdzone dyplomem lub świadectwem szkoły lub uczelni rolniczej albo odpowiednio długim stażem w rolnictwie. Możesz również zobowiązać się do uzupełnienia kwalifikacji w terminie 36 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji.

Z programu “Premia dla młodych rolników” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 możesz skorzystać tylko raz i tylko wtedy, gdy wcześniej nie otrzymałeś środków z programu “Ułatwienie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013.

Pamiętaj jednak, że istnieją również inne programy, w których mogą uczestniczyć młodzi rolnicy. O jakie programy chodzi? O tym w dalszej części artykułu.

Sprawdź kryteria dla Twojego gospodarstwa i poczekaj na ocenę wniosku.

Pomoc finansową otrzymasz, jeśli zacząłeś gospodarować na własnych gruntach nie wcześniej niż w terminie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację. Ponadto wielkość ekonomiczna Twojego gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 000 euro i większa niż 150 000 euro (wielkość gospodarstwa sprawdź na stronie kalkulator-so.pl).

Do wniosku o dotację będziesz musiał dołączyć biznesplan. Wskażesz w nim, w jaki sposób zamierzasz zwiększyć wielkość gospodarstwa o co najmniej 10%.

Twój wniosek zostanie oceniony według skali punktowej. Warunkiem otrzymania pomocy jest uzyskanie co najmniej 12 punktów. Warto jednak starać się o jak najwyższą ocenę, ponieważ w pierwszej kolejności dotacja przysługuje rolnikom z najwyższą liczbą punktów.

Złóż wniosek o wypłatę rat i inwestuj w gospodarstwo.

Dotację otrzymasz w dwóch transzach: pierwsza rata obejmuje 80% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 48 000 zł), a druga rata – 20% całkowitej wartości pomocy (nie więcej niż 12 000 zł).

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy będziesz miał 9 miesięcy na złożenie wniosku o wypłatę pierwszej transzy. Drugą transzę otrzymasz, gdy zrealizujesz założenia biznesplanu. Pamiętaj, że na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty masz 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Z pomocy w ramach programu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” Twoje gospodarstwo może skorzystać tylko raz. Jednak w krótkim czasie możesz nabyć prawo do starania się o pomoc z innych programów. W jaki sposób? O tym w dalszej części artykułu.

Otrzymaj kolejną dotację w ramach PROW 2014-2020.

Jako młody rolnik możesz jednocześnie starać się o dotację z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych” i otrzymać nawet 334 000 zł na inwestycje przy 60-procentowym zwrocie.

Aby skorzystać z tego programu, powinieneś dodatkowo wykazać, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dotacji uzyskałeś przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie minimum 5 000 zł i jesteś w stanie udokumentować to fakturą.

Pomoc finansową zarówno z programu “Premie dla młodych rolników”, jak z programu “Modernizacja gospodarstw rolnych”, możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, w tym maszyn rolniczych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze maszyny rolniczej lub w ubieganiu się o dotację na jej zakup, skontaktuj się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer 23 672 14 96, lub przyjdź do naszego biura przy ulicy Mleczarskiej 6 w Ciechanowiei przedstaw swoją sytuację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *