Rozwój działalności eksportowej firmy LUPUS w oparciu o promocję na rynkach zagranicznych

Przedmiotem projektu Wnioskodawcy jest promocja przystawki do zbioru rzepaku marki LUPUS. Wnioskodawca w ramach programu promocji branży maszyn i urządzeń zakłada intensyfikację swojej działalności eksportowej, w tym na rynek niemiecki, a także na rynki perspektywiczne, czyli Rosję i Kazachstan. Wnioskodawca zakłada umocnienie swojej pozycji na rynkach międzynarodowych i zwiększenie poziomu eksportu, pozyskanie nowych klientów, a także promocję Marki Polskiej Gospodarki. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca weźmie udział w następujących wydarzeniach o charakterze targowo – wystawienniczym: AgroWorld Kazakhstan / WorldFood Tech , Ałmaty / Kazachstan; YugAgro Krasnodar / Rosja 2018 i 2019; Agri Technica (Hanower, Niemcy). Dodatkowo Wnioskodawca planuje zakup: 1 usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek rosyjski, 1 usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia Wnioskodawcy na rynku rosyjskim, 1 indywidualnej misji gospodarczej na rynek rosyjski. Wnioskodawca jest zdeterminowany do wejścia na nowe rynki i promocji marki produktowej LUPUS, a także Marki Polskiej Gospodarki. Wnioskodawca zakłada, że dzięki realizacji projektu zwiększy przychody z eksportu, a także pozyska nowych kontrahentów, a sama marka i cała firma zyskają uznanie na rynkach międzynarodowych, co przyczyni się również do promocji Marki Polskiej Gospodarki. Wnioskodawcy zależy na uniezależnieniu się od rynku krajowego, co pozwoli na dalszy stabilny rozwój. Zarówno deklarowane zasoby finansowe Wnioskodawcy jak i przyjęta forma organizacyjna oraz potencjał Wnioskodawcy do zarządzania projektem są w pełni wystarczające do prawidłowej realizacji projektu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. Wnioskodawca posiada wystarczające środki na finansowanie realizacji projektu.

Celem projektu jest promocja marki produktowej LUPUS i MPG. Konkurencyjne produkty Wnioskodawcy z branży maszyn i urządzeń będą promowały za granicą markę Lupus. Dzięki temu Wnioskodawca zintensyfikuje działania eksportowe, nawiąże nowe kontakty z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Firma przełamując bariery wejścia na rynki zagraniczne poszerzy działalność i uniezależni się od rynku krajowego. Udział w branżowym programie promocji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i rozpoznawalności marki Lupus na rynkach zagranicznych, wzrośnie również zainteresowanie produktami w Polsce. Internacjonalizacja wzmocni pozycję Wnioskodawcy na rynku międzynarodowym i umożliwi budowę wiarygodnego wizerunku międzynarodowej firmy. Udział w projekcie ułatwi dostęp do wyspecjalizowanych doradców w zakresie nawiązywania kontaktów z kontrahentami zagranicznymi. Efektem działań będzie silna pozycja międzynarodowa i uniezależnienie od dotychczasowych rynków i zdobycie nowych klientów z rynków perspektywicznych

Wartość projektu: 349500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 262125,00 PLN